STENSKI VODNJAKI

Stenski vodnjaki imajo priključek za vodo speljan skozi steno, tako da mora biti napeljava že pripravljena na objektu. Odtok mora biti speljan skozi dno vodnjaka.

Vodnjak pritrdimo na steno s pomočjo gradbenega lepila.